vlastní Metoda analýzy


CO SE ANALÝZOU ZJIŠŤUJE?
Podstatou metody je makroskopická a mikroskopická analýza rostoucích nehtových plotének, především na rukou
a následně zpracování ve speciálním programu.
Metoda je bezbolestná - optické (i mikroskopické)  posouzení růstu nehtů, bez nutnosti odběru vzorku a umožňuje
celkem rychle, bezbolestně a přitom poměrně přesně určit kvalitu "zdraví" a stanovit cestu nápravy.
Nehet roste-odrůstá cca šest měsíců, což odráží kvalitu organizmu-kvalitu životosprávy. Do struktůry nehtu se tak přenáší stav těla.

Vhodným posouzením této struktůry nehtů lze určit nejen posledních cca 6 měsíců  ale i charakter metabolizmu
nebo i některé genetické vlohy.
Vše souvisí se vším, především s činností mozku, a především s imunitou.
Opodstatnění metody je projekce prstů (s nehty) na mozku - viz obrazové schéma níže.

Různé postupy ovlivňování-léčení organizmu využívají různě "zprůměrované" zkušenosti ale nepoužívají-nezahrnují
individualitu organizmu, ani stav předcházející s čímž tato metoda především pracuje.

Onychomikroanalýza si dělá ambice zasáhnout-ovlivnit nejen současné potíže ale i působit na úrovni epigenetiky.
Onychomikroanalýza je pro potíže, které se opakují a současná medicína je neumí zdárně řešit.
Onychomikroanalýza není zázračnou metodou, která vše zvládne ale v zdánlivě neřešitelných situacích umí pomoci.
Onychomikroanalýza je preventivní metodou. ("Prevence", které jsou tak proklamovány, jsou především depistáží=vyhledáváním nemocí.)


Jak využít výsledky analýzy?

Některé příklady využití:
- když po viróze (na kterou se dotyčný již nemusí třeba pamatovat) nepřestávají některé zdravotní potíže
- chronické bolesti zád
- bolestivé praskliny pat
- v rámci předoperační přípravy -zvláště u 50+  (plánované operace...)
- metoda prospěšná k prevenci-léčbě dekubitů, stanovení rizik  (i s využitím termokamery)
- opakující se "zarostlé" nehty na nohou
- jako účelná prevence u řidičů kamionů či exponované prostředí na dálnicích, provozoven u dálnic a křižovatek
- zhoršení zraku po virosách nebo chřipkách
- bolestivé tlačení těla v lůžku -v posteli
- některé deprese,  osteoporóza!...,  
- vypadat lépe, než soused(ka)....při neustálé únavě,
- zajímavá by mohla být kombinace této primární prevence se sekundární (takzvané prevence) u praktického lékaře
- zvracení po zátěži


Nehty - k vyšetření: odlakované

ANALÝZA VÝSLEDKŮ:  zpracování někdy celkem rychle, někdy(ve složitých případech) i několik dnů; předání výsledků-doporučení s vysvětlením


     


  Otázky a odpovědi.

 Otázka:    Užívám potravinové doplňky a multivitaminy. Jak mě nehtová analýza pomůže?
 Odpověď: 

 Otázka:      Snažím se  zdravě stravovat. K čemu mě bude nehtová analýza?
 Odpověď: